COM TRAMITAR UNA DEFUNCIÓ

Tot seguit l'informem de tota la documentació que necessitem per tramitar una defunció:

DNI DE LA PERSONA FINADA
DNI PERSONA DECLARANT
TÍTOL DEL NÍNXOL (SI N´HI HA)
PÒLISSA D’ASSEGURANCES O ÚLTIM REBUT (SI N´HI HA)
ROBA PER A VESTIR.

93 891 03 16 - 619 78 48 18

SERVEI 24 HORES