AVÍS LEGAL AMB LA PROTECCIÓ DE DADES

Condicions Generals d'Ús

El lloc web www.serveisfunerarisesteve.com (en endavant, el “lloc web”) és propietat de Serveis Funeraris Esteve, S.L.. (al davant, “S.F.Esteve”), amb domicili social a c / Hospital, 7 Baixos i CIF n º B64380967 S.F.Esteve us dóna la benvinguda i us convida a llegir atentament les condicions generals d’ús d’aquest lloc Web (en endavant, les “condicions generals d’ús”) que descriuen els termes i condicions que s’aplicaran a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb establerts en la normativa espanyola d’aplicació. Des S.F.Esteve pot canviar en el futur, aquestes condicions d’ús, et recomanem que visitis periòdicament per estar informat dels canvis. Amb l’ànim de que l’ús del lloc Web és ajustament a criteris de transparència, claredat i senzillesa, S.F.Esteve informes a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d’ús serà rebuda i resolt contactant amb S.F.Esteve a través del Tel. 93 891 03 16 fax: 93 891 43 89 o a l’adreça de correu electrònic sfesteve @ gmail .com

1. Objecte

S.F.Esteve proporciona continguts i serveis que estan disponibles en el lloc Web, subjecte a les presents condicions generals d’ús i política sobre tractament de dades de caràcter personal (en endavant, la “política de protecció de dades”). Accés a aquest lloc web o l’ús de cap manera li dóna la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cada una d’aquestes condicions generals d’ús, es reserva S.F.Esteve el dret a modificar en qualsevol moment. En conseqüència, és responsabilitat de cada usuari, atenta lectura de les condicions generals d’ús existent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc Web, així que si ell no d’acord amb qualsevol d’ells aquí disposades, haurà d’abstenir en relació amb l’ús d’aquest lloc Web.

A més, s’adverteix que, en ocasions, es podrà establir condicions particulars per a això utilitza la pàgina Web de contingut i/o serveis específics, l’ús de tals continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificat.

2. Serveis

A través del lloc Web, S.F.Esteve ofereix als usuaris la possibilitat d’accés r: www.serveisfunerarisesteve.com (en endavant “serveis”).

3 Privadesa i tractament de dades

En accedir a determinats continguts o serveis necessaris per a facilitar les dades personals, els usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i validesa. S.F.Esteve donar tal tractament automatitzat de les dades que correspongui segons la seva naturalesa o el propòsit, en els termes indicats en la política de protecció de dades de la secció www.serveisfunerarisesteve.com.

4. Propietat intel·lectual i industrial de

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts es mostren a la pàgina web i especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualssevol altres signes susceptibles d’industrial i/o ús comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual , en els continguts i qualsevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat de exclusiva S.F.Esteve i/o tercers, que té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el curs de comerç. Per tant, l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o altrament públicament comunicar, transformar o modificar contingut mantenint lliure de S.F.Esteve qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de tals drets, llevat que es troba expressament lo contrari. Les presents condicions generals d’ús del lloc Web dóna als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o els seus continguts diferents de les que preveu expressament per aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressar autorització específicament atorgada a l’efecte per S.F.Esteve o del tercer titular dels drets afectats.

El contingut, el text, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes informàtics, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com una obra d’art multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per lleis de propietat intel·lectual. S.F.Esteve és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc Web, els menús, botons de navegació, HTML codi, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc Web, o en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a l’ús d’aquests elements. Continguts oferts en el lloc Web pot no ser reproduïda en la seva totalitat o en part, transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, llevat que tingui l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

També queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc Web es compromet a respectar els drets va enunciar i evitar qualsevol acció que podria perjudicar-los, reservant-se és en tot cas S.F.Esteve es correspon l’exercici de molts mitjans de comunicació i accions legals en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i responsabilitats de l’usuari del lloc Web

L’usuari es compromet a:

( a) Fer un acord legal i ús correcte del lloc Web, així com els continguts i serveis, d’acord amb:
(i) la legislació aplicable en qualsevol moment;
(ii) les condicions generals d’ús del lloc web;
(iii) la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

b) Proporcionar és de tots els mitjans de comunicació i requisits tècnics que es requereix per accedir al lloc Web.

( c) Facilitar informació veraç al complet amb les seves dades de caràcter personal los formes contingudes en el lloc Web i per mantenir-los actualitzats en tot temps tan respongui, en cada moment, a la real situació de l’usuari. L’usuari serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que fan i el dany causat a S.F.Esteve o a tercers per la informació facilitada.

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, l’usuari ha també abstenir-se de:

(a) Fer un ús no autoritzada o fraudulenta de lloc web o els continguts amb finalitats o efectes que són il · lícits, prohibits en les presents condicions generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de cap manera puguin danyar, inhabilitar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip.

(b) Accedir o intentar accedir a recursos o a la zona restringida de la web, sense complir les condicions exigides per aquest accés.

(c) Provocar danys als sistemes físics o lògics del lloc Web, seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que són susceptibles de causar danys en els sistemes físics o lògics en la xarxa de S.F.Esteve , dels seus proveïdors o de tercers.

(e) Intent d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de S.F.Esteve , tercers proveïdors i altres usuaris.

(f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic a través de qualsevol mitjà de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que amb l’autorització del titular dels corresponents drets o on això resulti permès legalment.

(g) Suprimir, amagar o manipular les notes de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de S.F.Esteve o de tercers incorporats en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d’informació que poden incloure’s en el contingut.

(h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, com si s’escau, s’han col·locat a la seva disposició a aquest efecte o han indicat expressament en les pàgines web on el contingut és o, en general, dels que habitualment es dediquen a Internet no suposin un risc de dany o no-utilització de la web o dels continguts.

(i) En particular i a merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(i) D’alguna manera contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts a la Constitució, en els tractats internacionals i a la resta de la legislació.

(ii) Indueixin, incitin o promoguin criminal, calumniós, difamatori, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, bons costums generalment acceptats o l’ordre públic.

(iii) Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris detenir sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(iv) Incorporar, posi a disposició o permetre l’accés a productes, elements, missatges i/o serveis criminal, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contràries a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. (v) indueix o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(vi) Indueixin o incitin a involucrar en perillosos, perillosos o nocius a la salut i equilibri psíquic.

(vii) Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial que pertanyen a S.F.Esteve o terceres persones menys que autoritzat l’ús que està destinada a ser.

(viii) Ser contraris a l’honor, intimitat personal i familiar o la imatge de les persones.

(ix) Constitueixi cap tipus de publicitat.

(x) Inclou qualsevol tipus de virus o programa que impedeix el funcionament normal del lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc Web, li proporcionarà una contrasenya, es veuen obligats a utilitzar-lo de forma diligent, quedant-se secreta. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent és no donar-li a la tercera, de manera temporal o permanent, o per permetre que l accés a ells esmentats serveis i/o contingut de gent de fora. A més, es compromet a notificar a S.F.Esteve qualsevol fet que pot suposar un abús d’ús de la seva contrasenya, com, a títol però, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per procedir a la seva immediata cancel·lació. Com a resultat, mentre no realitzi la notificació anterior, S.F.Esteve ha de quedar exempt de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, la responsabilitat de ser qualsevol ús il·lícit dels continguts i/o serveis del lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera incompliment negligent o fraudulent qualsevol de les obligacions establertes en les presents condicions generals d’ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquesta bretxa podria derivar-se és S.F.Esteve .

6 Responsabilitats

S.F.Esteve no garanteix l’accés continuat, o la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements ells e informació continguda a les pàgines www.serveisfunerarisesteve.com, que pot vers impossibilitat, obstaculitzat o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

S.F.Esteve no es fa responsable de les decisions que poden prendre com a conseqüència d’accés als continguts o informació oferts.

S.F.Esteve pot interrompre el servei o resoldre immediatament la relació amb l’usuari si detecta que el seu lloc Web o l’ús de qualsevol dels serveis oferts en el mateix siguin contràries a la general present condicions d’ús. S.F.Esteve no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o les despeses derivades de l’ús del lloc Web. Només és responsable d’eliminar, tan aviat com sigui possible, els continguts que pot generar danys, sempre que així ho notifica. Sobretot no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin sorgir, entre altres coses,:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, depuració telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de S.F.Esteve .

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.

(iii) Abús indegut o inadequat del lloc Web.

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors d’S.F.Esteve es reserva el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el lloc web.

S.F.Esteve exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que podria ser del mal funcionament de lliure disposició i ús per part dels usuaris dels serveis del lloc Web. També, S.F.Esteve s’exonera de qualsevol responsabilitat pels continguts i informacions que poden ser rebut com a conseqüència de les formes de recollida de dades, sent ells mateixos només per a la prestació de serveis d’ells de consultes i dubtes. D’altre banda, si causa danys i danys per un ús il·lícit o incorrecte de tals serveis, pot ser l’usuari reclamada per S.F.Esteve d’ells danys o perjudicis causats.

Es defensar, indemnitzar i mantenir indemne contra qualsevol danys i perjudicis resultants de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència de l’accés o ús del lloc Web S.F.Esteve . També, vostè és forces a indemnitzar S.F.Esteve davant de qualsevol dany i perjudicis que es deriva de l’ús per la seva part de “robots”, “aranyes”, “rastrejadors” o eines similars per recollir o extreure dades o de qualsevol altra acció per la seva part que imposar una càrrega irracional sobre el funcionament del lloc Web.

7. Enllaços

L’usuari es compromet a no reproduir d’alguna manera, fins i tot mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el lloc Web de S.F.Esteve , així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa, escrita de la S.F.Esteve . S.F.Esteve lloc Web inclou enllaços a altres webs gestionats per tercers, per facilitar l’accés dels usuaris a la informació de les empreses col·laboradores i/o patrocini. Coherència, S.F.Esteve no és responsable pel contingut d’aquestes pàgines web, ni és en una posició de garant o / o de part del proveïdor dels serveis o informació que podrien ésser oferts per terceres persones a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un limitat, revocable i no exclusiva dret a crear enllaços a la pàgina principal de la web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que inclou l’enllaç al nostre lloc Web

(i) No pot donar a entendre que S.F.Esteve recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;

(ii) No poden distorsionar la relació amb S.F.Esteve diuen que S.F.Esteve ha autoritzat aquest enllaç o inclouen marques, noms, noms comercials, logotips o altres signes distintius de S.F.Esteve ;

(iii) No pot incloure contingut que podem considerar és de mal gust, obscè, ofensiu, polèmic, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícites;

(iv) No pot enllaçar a qualsevol pàgina del lloc Web diferent des de la pàgina principal;

(v) Vostè ha d’enllaçar amb l’adreça del lloc Web, sense permetre que el lloc web de fer l’enllaç al lloc Web de jugar com a part del seu lloc web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “navegador” en qualsevol de les pàgines del lloc Web. S.F.Esteve podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que retiri qualsevol enllaç al lloc Web, després que s’ha de procedir immediatament a la seva eliminació. S.F.Esteve cap control sobre la informació, continguts, productes o serveis proporcionats per altres llocs web que han establert enllaços al lloc Web. Com a resultat, S.F.Esteve no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relacionat amb aquests llocs web.

8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris de proporcionar prèviament de certes dades de caràcter personal. Per fer això, S.F.Esteve automàticament tractarà les dades personals en compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter Personal i desenvolupament 1720 RD / 2007. Per això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats establertes prèviament, al disposat en les condicions definides en la política de protecció de dades [enllaç] que presenta la pàgina Web.

9. Les cookies

S.F.Esteve es reserva el dret d’utilitzar tecnologia “cookies” en el lloc Web, per reconèixer-lo com un usuari freqüent i personalitzar el seu ús del lloc Web mitjançant la preselecció del vostre idioma, o continguts més específics o desitjada. Les “cookies” utilitzades pel lloc Web, o el tercer que actuï en el seu nom, només estan associades amb un usuari anònim i al seu ordinador i no facilitar les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador mitjançant un servidor Web per registrar la navegació de l’usuari al lloc Web, quan l’usuari permeti la recepció. Al seu temps pot eliminar-les “cookies” per a que s’ha de consultar les instruccions d’ús del navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que S.F.Esteve reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, a ells perfils demogràfics d’ells usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Duració i terminació

La prestació del servei d’aquest lloc Web i altres serveis són, en principi, una durada indefinida. No obstant això, S.F.Esteve pot donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan això és possible, S.F.Esteve anunciarà l’acabament o suspensió de la prestació del servei particular.

11. Presentacions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts en el lloc Web tenen caràcter merament informatiu. En conseqüència, a dotar-los, S.F.Esteve fa cap garantia o representació pel que fa els continguts i serveis oferts en el web, incloent, limitació, les garanties de legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o COMERCIABILITAT, excepte on llei aquestes representacions i garanties no poden ser exclosos.

12. Força major

S.F.Esteve no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si això es deu a les perllongades de subministrament d’energia, telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosió, inundacions, actes i omissions del govern, i en general tots els casos de força major o fortuïta cas.

13. Controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals d’ús, així com l’ús del lloc Web, es regeix per la llei espanyola. Qualsevol controvèrsia es resoldran als tribunals de S.F.Esteve . En el cas que qualsevol disposició d’aquestes condicions d’ús és no vinculant o no vàlid sota la llei aplicable o com a resultat d’una decisió judicial o administrativa, la nul·litat o ineficàcia es no les presents condicions generals d’ús sigui no vinculant o no vàlid en el seu conjunt. En aquests casos, S.F.Esteve es procedirà a la modificació o substitució d’aquesta disposició amb un que és vàlida i exigible i que, a la mesura del possible, l’objectiu d’aconseguir i reclamar reflectida en la disposició original.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable
SERVEIS FUNERARIS ESTEVE, S.L.
Pol. Ind. Can Ferrer II
C/ Bèlgica nº 42
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Correu del Delegat Protecció Dades: sfesteve@gmail.com

Finalitats tractament dades
Gestió de les dades per poder atendre consultes i sol·licituds.

Legitimació i terminis de conservació
La base per al tractament de les dades és el consentiment a través de l’acceptació d’aquestes condicions.
Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Cessió de dades
No es cediran dades introduïdes a la pàgina web a tercers.

Drets dels titulars
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça sfesteve@gmail.com, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.
Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.